Czas na podsumowanie…

1. Wszyscy uczestnicy II edycji projektu pomyślnie zakończyli staże.
2. Zbliżamy się do końca projektu.

Wszystkim uczestnikom projektu oraz personelowi dziękujemy za włożony wysiłek.
Gratulujemy wytrwałości, umiejętności pokonywania trudności oraz odniesionych sukcesów.

Uczestnikom, których wyposażyliśmy w niezbędną, podstawową wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy zawodowej w charakterze referenta księgowości życzymy podjęcia pracy oraz sukcesów na drodze zawodowej.

Ilość wejść: 57730