Pracujemy pełną parą!

  1. TRWA REKRUTACJA i opracowywanie Indywidualnych Planów Działania
  2. Trwają zajęcia grupowe i indywidualne w ramach poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla uczestników II edycji projektu.
  3. Trwają zajęcia uczestników II edycji w ramach szkolenia komputerowego w celu uzyskania certyfikatu ECDL Start
  4. Trwają staże   uczestników I edycji.  
Ilość wejść: 29369