Kończymy zajęcia, rozpoczynamy staże…

  1. Zakończył się kurs Referent księgowości dla 3 grup II edycji programu.  Wszyscy uczestnicy zdali egzaminy. GRATULUJEMY!
  2. Zakończyły się zajęcia  grupowe i indywidualne w ramach poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla uczestników II edycji projektu.
  3. Uczestnicy II edycji projektu przygotowują się do staży.
  4. Trwa podpisywanie umów z przedsiębiorstwami, które przyjmą uczestników  na staże.
Ilość wejść: 29364