O projekcie

Realizacja projektu przyczyni się do złagodzenia 5 problemow cząstkowych osób niepełnosprawnych:

P1 NIEUŚWIADAMIANIA WŁASNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA-stąd zaplanowano określenie możliwości doskonalenia zawodowego w ramach wypracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD)

P2 NISKICH KOMPETENCJI W ZAKRESIE OBSLUGI KOMPUTERA, W TYM MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ŚRODOWISKA WINDOWS W PRACY BIUROWEJ- stąd zaplanowano szkolenia informatyczne ECDL Start

P3 NIEWYSTARCZAJĄCYCH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI) NIEZBĘDNYCH DO SWIADCZENIA PRACY NA STANOWISKU REFERENT/ASYSTENT DS KSIEGOWOSCI- stąd zaplanowano szkolenie z zakresu księgowości

P 4 SŁABYCH UMIEJETNOSCI INTER- I INTRA- PERSONALNYCH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM- stąd zaplanowano indywidualne wsparcie psychologiczne i warsztaty

P5 BRAKU PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI I ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO ŚWIADCZENIA PRACY NA STANOWISKU REFERENTA/ASYSTENTA DS KSIĘGOWYCH- stąd zaplanowano uczestnictwo BO w reintegracji zawodowej przy wsparciu indywidualnego opiekuna.

Strony: 1 2 3

Ilość wejść: 41673