Dla kogo

Projekt skierowany jest do:

  • kobiet i mężczyzn w wieku 15-64 lat
  • pozostających bez zatrudnienia (zgodnie z definicją SZOP PO KL)
  • zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu KC
  • posiadających orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub lekkim ze względu na zaburzenia psychiczne
  • legitymujących się podstawową znajomością obsługi komputera
  • posiadających wykształcenie co najmniej średnie
Ilość wejść: 55766