Opis szkoleń

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • opracowanie indywidualnych planów działania
  • indywidualne sesje psychologiczne
  • grupowe sesje psychospołeczne
  • kurs w zakresie obsługi komputera „ECDL Start”
  • udział w autorskim szkoleniu Referent księgowości
  • nabycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy w formie 3-miesięcznych staży wraz z wsparciem opiekuna i stypendium stażowym

 Szkolenie „REFERENT KSIĘGOWOŚCI”  oraz  3-miesięczny staż

Przeprowadzenie szkolenia „REFERENT KSIĘGOWOŚCI” wg. 4 modułów:

Podstawy księgowości krok po kroku
Obsługa programu rozliczeniowego „PŁATNIK”
Obsługa programu księgowego „SYMFONIA- PŁACE”
Obsługa urządzeń biurowych (fax, skaner, ksero)

3-miesięczne staże w celu reintegracji zawodowej

Strony: 1 2 3

Ilość wejść: 55772