Opis szkoleń

Nabycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy w formie 3-miesięcznych staży
Zwrot kosztów dojazdu
Stypendium stażowe
Wsparcie opiekuna stażu

Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

Indywidualne sesje psychologiczne w formie treningu motywacyjnego

Bariery uniemożliwiające funkcjonowanie chorego jako jednostki społecznej
Terapia poznawczo-behawioralna
Rozwój osobisty

Szkolenie ECDL:
Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
Przetwarzanie tekstów (np. Microsoft Word)
Arkusze kalkulacyjne (np. Microsoft Excel)
Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (poczta elektroniczna)

Strony: 1 2 3

Ilość wejść: 41663