Opis szkoleń

Grupowe sesje psychospołeczne w formie treningu umiejętności społecznych

Autoprezentacja w teorii i praktyce
Komunikacja interpersonalna
Praca w zespole
Asertywność
Rozwiązywanie problemów i konfliktów
Sposoby radzenia sobie ze stresem
Aktywne metody poszukiwania pracy
Jak pogodzić życie prywatne z życiem zawodowym

 

Strony: 1 2 3

Ilość wejść: 41667